Διαιτολογικό Γραφείο

Διαιτολογικό Γραφείο

Γρηγορίου Λαμπράκη 232, 3ος όροφος

Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Μπορείτε να έρθετε με το λεωφορείο με τις εξής γραμμές:

Γραμμή 14 – Στάση Αγ. Χριστόφορος

Γραμμή 30 – Στάση Περραιβού